Produkcja Prosiąt

Posiadamy nowoczesne, zautomatyzowane budynki inwentarskie obsługiwane przez wyspecjalizowany i doświadczony personel. Materiał genetyczny naszych zwierząt to Duński Danbred, zapewniający bardzo wysokie jednostkowe wyniki produkcyjne, tj. przyrosty ponad 1 kg na dzień, przy zużyciu paszy poniżej 2,5 kg. Upadki na poziomie 1%. Żywotność stada wysoka. Prosięta są zabezpieczone szczepionką przeciw cyrkovirusowi.

Posiadamy własny transport. Prosięta w ilości do 100 szt. dowozimy do klienta w cenie 1,50 zł za kilometr. Powyżej 100 sztuk organizujemy transport zewnętrzny w korzystnych cenach.Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca Produkcja Zwierzęca